Nieuwe rookregels - Rookwetgeving – NEN6075-2020

Nieuwe rookregels - Rookwetgeving – NEN6075-2020

Eén juli 2021 is de nieuwe rookwetgeving opgenomen in het Bouwbesluit 2012. Dit heeft voor de verschillende disciplines op de bouw nogal wat voeten in de aarde:

  • De installateur van ventilatiesystemen dient er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de brandkleppen bij rook dicht gaan.
  • De wandenbouwer dient alle naden af te kitten.
  • De E-installateur dient de binnenzijde van inbouwdozen te voorzien van een soort puttypad om doorslag via de buizen te voorkomen.
  • De deurenleverancier zal de deur moeten voorzien van afdichtingrubbers en valdorpels.

En zo zijn er nog wel meerdere zaken op te noemen.

Brandveilig Bouwen Nederland heeft voor de toepassing van brandkleppen een whitepaper uitgebracht. Deze is te downloaden via de website.

De rookregels zijn bedoeld voor nieuwbouw situaties

Echter bij volledige verbouw kan dit ook aan de orde zijn. Controleer langs welke meetlat de bouwplannen zijn getoetst. In de meeste gevallen zal dat bestaande bouw zijn, maar in sommige gevallen wordt ook wel de nieuwbouwlat gehanteerd. In zo’n geval is voorkomen beter dan genezen.


Directeur